4.5
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
अप्रत्याशित अतिथि औसत 4.5 / 5 बाहिर 12
श्रेणी
१th, यसमा 44 77.2.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
अद्यावधिक गर्दै
लेखक (हरू)
कलाकार (हरू)
विधा (हरू)
प्रकार
मान्हवा