4
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
पानी अतिप्रवाह औसत 4 / 5 बाहिर 27
श्रेणी
१th, यसमा 13 172.2.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
N /
लेखक (हरू)
अद्यावधिक गर्दै
कलाकार (हरू)
अद्यावधिक गर्दै
विधा (हरू)
प्रकार
मान्हवा