4.3
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
प्रेम सीमा नाघ्यो औसत 4.3 / 5 बाहिर 9
श्रेणी
१th, यसमा 65 56.5.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
अद्यावधिक गर्दै
लेखक (हरू)
कलाकार (हरू)
विधा (हरू)
प्रकार
मान्हवा