4.1
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
मेरो घरमालिक नून औसत 4.1 / 5 बाहिर 33
श्रेणी
१th, यसमा 27 119.2.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
건물주 누나, भवनको मालिक
लेखक (हरू)
कलाकार (हरू)
विधा (हरू)
प्रकार
मान्हवा