4.4
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
मेरो हाई स्कूल बुली औसत 4.4 / 5 बाहिर 36
श्रेणी
१th, यसमा 8 219.5.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
N /
लेखक (हरू)
कलाकार (हरू)
विधा (हरू)
प्रकार
मान्हवा