जातिहरुसफ्ट युरी

यस सफ्ट युरीमा म Mang्गा छैन - मंगगा विधा